Vergoeding plastische chirurgie

Vroeger werden ooglidcorrecties en borstvergoedingen vaak vergoed. Tegenwoordig is dit vaak niet meer het geval. Zo gaven mensen vaak aan dat zij deze ingrepen lieten doen vanwege medische klachten, maar dit was vaak niet het geval. Voor mensen die nu wel daadwerkelijk medische klachten hebben en daarom bijvoorbeeld een oogcorrectie willen, kan dit heel vervelend zijn. Ook zij moeten dit nu tegenwoordig vaak zelf betalen. Voor sommige mensen is dit haast onmogelijk doordat zij niet erg welvarend zijn en hierdoor kunnen zij zich niet van deze medische klachten afhelpen. Hier staan anderen ook bij stil en daarom zijn er weer onderhandelingen om te zorgen dat er weer een vergoeding voor bijvoorbeeld de ooglidcorrectie weer terug in het basispakket komt.

Minister Schippers moet binnenkort gaan besluiten of een plastische ingreep door medische klachten na tien jaar weer terug mag komen in het basispakket. Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut staan positief tegenover dit besluit en hierdoor is de kans groot dat ook Schippers groen licht zal geven.

Plastische ingrepen die worden uitgevoerd wegens cosmetische redenen of wegens religieuzen reden zullen niet vergoed worden. De vergoeding geld enkel voor een plastische ingreep die noodzakelijk is vanwege grote medische klachten. Wanneer iemand een ooglidcorrectie wilt ondergaan, kan dit voortkomen uit medische redenen zoals weinig zicht, hoofdpijn, minder concentratie en vermoeidheid. Wel moeten deze klachten dusdanig erg zijn dat het hindert in het dagelijks leven. Alleen dan zal de ingreep vergoed worden. Wanneer iemand een ooglidcorrectie wilt maar enkel omdat zij een hangend ooglid hebben, zal deze niet vergoed worden. Je kunt er natuurlijk wel voor kiezen om deze nog steeds uit te laten voeren, maar dan zal dit uit eigen zak betaald moeten worden. Ooglidcorrecties hebben vaak een heel erg goed resultaat, dit is vaak te zien op ooglidcorrecties voor en na foto’s. Het verschil is erg groot en laat jou misschien er toch voor kiezen om deze toch uit te laten voeren. Ooglidcorrectie prijzen kunnen verschillen per kliniek.

http://faceland.nl