Site Promoten
Image default
Winkelen

Wat is 112 Zwolle en hoe is het ontstaan?

112 Zwolle is een samenwerkingsverband dat in 2014 is opgezet door de stad Zwolle, instellingen voor veiligheid, zorg, welzijn en jeugd en buurtbewoners. Het doel is om kwetsbare personen in de stad Zwolle beter te beschermen, bijvoorbeeld in geval van huiselijk geweld. Om dit te bereiken werken publieke en private partijen samen in een geïntegreerd en wijkgericht netwerk.

Het project is opgezet naar aanleiding van de ‘Inzet 112 Zwolle’-campagne, waarin in juni 2014 werd opgeroepen tot het opzetten van een samenwerkingsverband dat zou moeten bijdragen aan een meer veilige stad. Geïnspireerd door het succes van de campagne en het grote maatschappelijk draagvlak, begonnen meer dan 100 instanties, organisaties en bewoners in september 2015 aan het project 112 Zwolle.

Doelen van 112 Zwolle

Het primaire doel van het samenwerkingsverband is het verbeteren van de veiligheid van kwetsbare personen in de stad Zwolle. Het gaat hierbij zowel om burgers als professionele organisaties. De doelstellingen zijn de volgende:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van een wijkgericht netwerk van publieke en private organisaties.
  • Het versterken van de samenwerking tussen de verschillende instellingen en het bevorderen van een meer participatieve, preventieve aanpak.
  • Het bevorderen van een gerichte en adequate aanpak van huiselijk geweld in de stad.
  • Het versterken van de preventieve aanpak van burgers en professionals.
  • Het bevorderen van deskundigheidsbevordering en het verbeteren van de informatievoorziening.

Hoe werkt 112 Zwolle?

112 Zwolle werkt samen met verschillende instanties, waaronder politie, brandweer, jeugdbeschermers, verzorgers en buurtbewoners. Ze hebben als doel om professionele hulpverleners en buurtbewoners te helpen bij het signaleren en bestrijden van huiselijk geweld. Dat doen ze door een geïntegreerd netwerk te vormen waarin mensen elkaar kunnen ondersteunen en gericht kunnen handelen in gevallen van geweld.

De professionals in het samenwerkingsverband voeren preventieve activiteiten uit, zoals het verspreiden van informatie over geweldpreventie en het geven van voorlichting over huiselijk geweld. Daarnaast kunnen zij hulp zoeken bij andere organisaties en desnoods hun cliënten doorverwijzen naar andere instellingen. Als er sprake is van geweld, dan kunnen de professionals de situatie melden bij de andere instanties, zodat een melding bij de politie of het OM kan worden gemaakt.

Resultaten van 112 Zwolle

In de afgelopen jaren is het aantal meldingen van huiselijk geweld in de stad Zwolle sterk toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het steeds beter samenwerken tussen de professionals en het versterken van hun preventieve werkwijze. Ook kunnen meldingen gemakkelijker en sneller bij de politie worden gemaakt, waardoor er eerder en beter kan worden ingegrepen in gevallen van geweld. Daarnaast kan 112 Zwolle ook bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn van burgers over huiselijk geweld.

Conclusie

112 Zwolle heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid en het welzijn van kwetsbare personen in de stad Zwolle. Het samenwerkingsverband heeft gezorgd voor een betere samenwerking tussen publieke en private instellingen, wat heeft geleid tot meer meldingen en een snellere interventie in gevallen van geweld. Daarnaast heeft het ook bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn van burgers. Als klap op de vuurpijl is 112 Zwolle een succesvol voorbeeld geworden voor andere steden in Nederland en daarom zeker de moeite waard om te ondersteunen.

.